هم جنس گرایی در مردان

هم جنس گرایی در مردان

هم جنس گرایی در مردان

هم جنس گرایی در مردان، شور و اشتیاق عاطفی و جنسی است که مردان نسبت به یکدیگر ابراز می دارند. این امر از محدودیت های اناتومی و فیزیولوژیک برخوردار است. لذا اکثر انان این نوع رابطه را مبارزه ای می دانند که می باید در ان پیروز شوند. بدین خاطر تمام انرژی و قدرت فکری خود را در این زمینه به کار برده تا رابطه را به بهترین نحو به ثمر رسانند. این امر بیشتر خاص مردان مفعول این رابطه می باشد و انان در انجام این فرایند تبدیل به زنانی نیمه وقت شده و سعی می نمایند تا مانند زنان پوشیده لباس پوشیده، ارایش کنند و اداب رفتاری انان را پیشه سازند. در موارد پیشرفته حتی عمل جراحی خاصی را نیز انجام داده تا بیشتر حالت مونث به خود گیرند.
البته تمامی مردان هم جنس گرا از این روش تبعیت نمی کنند اما اکثر انان چه به اصطلاح فاعل بوده و یا مفعول باشند، از این حالات زنانه، به درجات کم و بیش متفاوتی، برخوردار هستند. زیرا اکثر هم فاعل بوده و هم مفعول می باشند. افراد هم جنس گرا غالبا چنگ به ریسمان فیزیولوژیک زده تا ذهنیت خود را طبیعی قلمداد کنند. و مشکل خود را از این راه توجیه نمایند.

ایا هم جنس گرایی مشکلی هورمونی است؟

این امر دستاویز دیگری بود که این افراد بدان چنگ انداختند و جواب ان نیز متاسفانه منفی است، عدم تعادل هورمون نمی تواند مرد را هم جنس گرا  سازد. این ایده از ان جا سرچشمه می گیرد که در مردان و زنان، هورمون های هر دو جنس متقابل، در خون انان موجود بوده و همزمان در حال گردش در بدن انان است. تئوری هورمونی انان این گونه بیان می دارد که اگر هورمون های زنانه در مرد صورتی غالب به خود گیرند، خصوصیات زنانگی در انان ظهور کرده و این مردان را به سوی هم جنس گرایی سوق می دهد. اما این تئوری محکوم به شکست است زیرا:

اولا: قادر به توجیه مردان هم جنس گرا فاعل و یا پر عضله نیست. تعدادی از مردان که خوش هیکل، عضلانی و ورزشکار بوده و دارای رفتاری مردانه در تمامی جنبه های زندگی خود هستند، در حقیقت افراد هم جنس گرا و فعال در این زمینه می باشند. این گونه افراد مشخصا از مقدار کافی هورمون جنسی مردانه در خون بهره مند هستند.

ثانیا: تزریق مقادیر زیادی از هورمون های جنسی مردانه می بایست نمودهای هم جنس گرایی را در انان از بین ببرد. اما این طور نیست و همیشه اثر معکوس نیز دارد. مردان هم جنس گرای فعال با استفاده از دوزهای بالای هورمون های جنسی مردانه، در رابطه با هم جنس گرایی فعال تر نیز می شوند.

علت این امر چیست؟
تحقیقات نشان می دهد که هورمون های جنسی مردانه یا تستوسترون مسوول ایجاد تمایلات جنسی در هر دو جنس مرد و زن است. دادن تستوترون به زنان تمایلات جنسی انان را به یکباره افزایش می دهد. در این گونه زنان صورت پر موشده و دارای صدایی بم می شوند. تغییرات دیگر نیز در انان به وقوع پیوسته و انان را از استفاده از این افزایش ناگهانی تمایلات جنسی محروم می سازد. یک چنین اثری نیز در مردان مشاهده می شود. در نتیجه مردان هم جنس گرا نیز با استفاده از این هورمون دچار افزایش تمایلات جنسی می شوند، منتها این افزایش در جهت تمایلات انحرافی است.
اما این پایان کار نبود. گروه تحقیق این بار معکوس عمل کردند. به این ترتیب که مقدار زیاد هورمون جنسی زنانه یا استروژن را به مردان تزریق کردند. انان ابتدا این تزریق را در مورد مردان هتروسکسوال و سپس مردان هم جنس گرا انجام دادند.

این تزریق در افراد هتروسکسوال کوچکترین تغییری ایجاد نکرد و فقط قدرت انجام فعالیت های جنسی را به طور کامل از انان گرفت. به این ترتیب که تحریک پذیری کامل، انزال، همراه با شوق و شور و اشتیاق جنسی در انان به وجود نیامد و پدیدار نیز نشد. البته هیچ یک از این مردان تمایلات هم جنس گرایانه ای در خود مشاهده نکردند و فقط تعدادی از افراد این گروه، دچار gymaecomastia  یا بزرگ شدن سینه شدند و موی بدن خود را نیز از دست دادند. این امر انان را دچار افسردگی ساخت.
اما در افراد هم جنس گرا نیز همین تغییرات ایجاد شد. انان تمایل خود را برای اعمال جنسی از دست دادند و اعضای تناسلی انان از کار ایستاد و در تعدادی از انان سینه ها بزرگ شده و موی بدن خود را نیز از دست دادند. این امر انان را واقعا خوشحال کرد.

 موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

 نویسنده : آرزو رضوانی

 تاریخ انتشار :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثابت کنید ربات نیستید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.
مطلب پیشنهادی

آیا ختنه کردن مردان کاری مفید است

ختنه کردن شامل برداشتن پوست اضافه ای که روی قسمت برجسته نوک پنیس را می …