اختلال های روانی _ جنسی در ازدواج

اختلال های روانی _ جنسی در ازدواج

اختلال های روانی _ جنسی:

رفتار جنسی انسان گوناگون است و تحت تاثیر متقابل عواملی پیچیده است، مثلا، تحت تاثیر روابط مشخص با دیگران، موقعیت های زندگی و فرهنگی است که شخص در آن زندگی می کند. سایر عوامل شخصیتی یا ساختار زیست شناختی و احساس کلی شخص از خود نیز به تمایلات جنسی او تاثیر می گذارند. از جمله ادراک شخص از مرد یا زن بودن که بازتاب تجارب رشدی مربوط به تمایلات جنسی در سراسر زندگی است.

تعریف دقیق تمایلات جنسی بهنجار دشوار و از نظر بالینی غیرعملی است. تعریف تمایلات جنسی تابهنجار آسان است. یعنی رفتار جنسی که برای خود یا دیگری مخرب است قابل هدایت به سوی یک شریک جنسی نیست. تحریک اعضاء جنسی اولیه را مستثنی می دارد به طور نامتناسبی با اضطراب و احساس گناه همراه است، حالت جبری دارد. روابط جنسی خارج از محیط زناشویی، خود ارضائی، انواع مختلف تحریکات جنسی که به اعضای غیراز دستگاه جنسی اولیه مربوط می گردد، بسته به زمینه کلی باز هم ممکن است در محدوده بهنجاری قرار بگیرد.

تمایلات جنسی هر شخص بستگی به سه عامل پیوسته به هم دارد:

1_ هویت جنسی
2_ جنسیت او
3_ رفتار جنسی او
این عوامل که در رشد، پیشرفت و عملکرد شخصیت تاثیر می گذارند مجموعا عوامل روانی جنسی نامیده می شوند. این بخش شامل کژکاری های جنسی نابهنجاری های جنسی و اختلال های هویت جنسی است.

 کژکاری های جنسی
کژکاری جنسی بر حسب اختلال در فرآیندهایی که مشخصه چرخه واکنش جنسی هستند یا بر حسب درد مرتبط با آمیزش جنسی مشخص می شود.

چرخه واکنش جنسی که توسط مسترز_ جانسن و کاپلان توصیف شده شامل 5 مرحله زیر است:

1_ میل
این مرحله شامل خیال پردازی های مربوط به فعالیت جنسی و میل به داشتن فعالیت جنسی است و عوامل اجتماعی، فرهنگی، شخصی و هورمونی آن را تحت تاثیر قرار می دهند.

2_ برانگیختن
تحریک جسمانی روانی موجب برانگیختگی جنسی ذهنی و تغییرات فیزیولوژیایی آشکار می شوند. به دنبال انبساط رگ های خونی تناسلی (پاراسمپاتیک) در مرد نعوظ و در زن لیز شدن و تورم مهبلی روی می دهد.

3_ یکنواختی یا فلات
برانگیختگی حفظ می شود. فشارخون، ضربات قلب، سرعت تنفس و تنش ماهیچه ای افزایش می یابند. در مرد بیضه ها برجسته و بزرگتر شده، مایع لزج پیش انزالی از غده های پیازی _پیشابراهی ترشح می شود. در زن تورم بخش پایینی مهبل و فرج ادامه می یابد.گردن رحم بالا می رود و بخش بالای مهبل متورم می شود.
پستان ها متورم شده، نوک پستان ها و ناحه اطراف آن نعوظ پیدا می کند و پوست برافروخته می شود.

4_ اوج لذت جنسی
فعالیت دستگاه  پاراسمپاتیک، فشارخون، ضربان قلب و سرعت تنفس افزایش می یابد در مرد پدیده های زیر روی می دهند.

الف) گسیل: بیضه ها، مجرای ترشحی بیضه ها _ کیسه های منی و پروستات منقبض می شوند و احساس اجتناب ناپذیر انزال دست می دهد.
ب)انزال: پس از 1 تا 3 ثانیه ماهیچه های ماندوراهی و پروستات به طور موزون منقبض شده و منی خارج می شود.
ج) اوج لذت جنسی: و احساس لذت همراه با انزال است.
در زن، ثلث خارجی مهبل و ماهیچه های میاندوراهی منقبض می شوند.

5_ فرونشینی
تغییرات اشاره شده در بالا وارونه می شوند. در مردان یک دوره ی بی پاسخی روی می دهد که با افزایش سن بیشتر می شود. در حالی که زنان می توانند بارها و پشت سر هم به اوج لذت جنسی برسند فرونشنی بدون رسیدن به اوج لذت جنسی کندتر روی می دهد.

طبقه بندی کژکاری های جنسی
 مشخصه کژکاری جنسی، نارسایی کامل یا نسبی در عملکرد جنسی است به طوری که انتظارات فرد برآورده نمی شوند.

کژکاری جنسی را می توان به شیوه های مختلفی طبقه بندی کرد:

الف) اولیه : در ان حالت کارکرد جنسی هیچ گاه بهنجار نبوده است.
ب) ثانوی: در این مورد پس از یک دوره فعالت جنسی بهنجار اختلال آغاز می شود.
ج) روانی یا عضوی: مبنای این طبقه بندی سبب شناسی است.
د) حاد یا تدریجی: در این حالت سرعت آغاز اختلال مبنای طبقه بندی است.
ه) کلی یا محدود : در این حالت بر حسب این که کل فعالیت جنسی مختل می شود یا نه، طبقه بندی می شود.

کژکاری های جنسی شامل موارد زیر هستند: اختلال های میل جنسی ( یعنی اختلال میل جنسی کم کار، اختلال بیزاری جنسی)، اختلال های انگیختگی جنسی (یعنی، اختلال انگیختگی جنسی در زن، اختلال نعوظی در مرد)، اختلال های مربوط به اوج لذت جنسی ( یعنی اختلال اوج لذت جنسی در زن، اختلال اوج لذت جنسی در مرد، انزال زودرس)، اختلال های درد جنسی (یعنی 7 مقاربت دردناک،  واژینسیم)، کژکاری جنسی ناشی از یک بیماری جسمانی، کژکاری جنسی ناشی از یک مواد.

 موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

 نویسنده : آرزو رضوانی

 تاریخ انتشار :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثابت کنید ربات نیستید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.
مطلب پیشنهادی

10 توصیه برای غلبه بر کاهش میل جنسی

10 توصیه برای غلبه بر کاهش میل جنسی  1_ مراقب فشارخون تان باشید 15 تا …