نابهنجاری جنسی

نابهنجاری جنسی

نابهنجاری جنسی

بر اساس آخرین چاپ راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی چاپ انجمن روان پزشکی آمریکا (DSM_IV) در سال 1994، ویژگی های اصلی و اساس ناهنجار های جنسی، خیال پردازی های برانگیزنده جنسی، امیال یا رفتارهای جنسی برگشت کننده و شدیدی است که به طور کلی به:

1_ موضوع های غیرانسانی
2_ رنجاندن یا تحقیر خود یا شرک جنسی
3_ کودکان یا سایر افراد ناموافق با این اعمال مربوط می شوند و دو دوره ای به مدت دست کم 6 ماه روی می دهند.

در مورد برخی افراد، خیال پردازی ها یا محرک های مربوط به نابهنجاری جنسی برای برانگیختگی شهوانی ضروری هستند و همیشه در فعالیت جنسی وجود دارند. در موارد دیگر، اولویت های مربوط به نابهنجاری جنسی صرفا به طور دوره ای روی می دهند در حالی که در مواقع دیگر شخص قادر به انجام فعالیت جنسی بدون خیال پردازی ها یا محرک های مربوط به نابهنجاری جنسی است. این رفتارها یا خیال پردازی های جنسی موجب پریشانی یا اختلال عمده بالینی در کارکرد اجتماعی، شغلی یا سایر زمینه های مهم می شوند.
نابهنجاری های جنسی مطرح شده در این بحث، بیماری هایی هستند که به طور اختصاصی بر حسب طبقه بندی های پیشین شناسایی شده اند.

نابهنجاری ها عبارتند از:
عورت نمایی، یادگار پرستی، مالش دوستی، بچه بازی، آزار خواهی جنسی (آزار گری جنسی)، یادگار پرستی همراه با مبدل پوشی جنسی، تماشاگری جنسی و طبقه باقی مانده نابهنجاری جنسی که به گونه ای دیگر مشخص نشده است شامل نابهنجاری های جنسی است که کمتر شایع هستند. ابتلاء فرد به بیش از یک نابهنجاری جنسی نادر نیست.

الف) عورت نمایی:
کانون اصلی نابهنجاری جنسی در عورت نمایی، نشان دادن اندام های تناسلی خود به یک فرد غریبه است. گاهی فرد در حین انجام دادن تناسلی خود استمناء می کند. اگر فرد مطابق با این امیال عمل کند. به طور کلی هیچ تلاشی برای انجام فعالیت جنسی گسترده تر با غریبه ها نشان نمی دهد. در برخی موارد، فرد از تمایل به متعجب ساختن و وحشت زده کردن مشاهده گر آگاه است. در سایر موارد فرد خیال پردازی برانگیزکننده ی جنسی دارد مبنی بر این که مشاهده گر از لحاظ جنسی برانگیخته خواهد شد. شروع این اختلال معمولا قبل از سن 18 سالگی است، اگرچه ممکن است در سنین بالاتر نیز شروع شود. معدودی از دستگیری ها در گروه سنی سالمندان روی می دهند، که معمولا حاکی از ان است که از شدت این بیماری پس از سن 40 سالگی کاسته می شود.

ب) یادگار پرستی:
کانون اصلی نابهنجاری جنسی در یادگار پرستی، استفاده از اشیاء بیجان(یادگار) است.
متداول ترین اشیاء یادگار عبارتند از: جوراب، کفش، عطر، چکمه یا سایر لباس های زنانه.
شخص مبتلا به یادگار پرستی بیشتر در حین در دست گرفتن، مالیدن، یا بو کردن شی یادگار استمناء می کند یا ممکن است از شریک جنسی درخواست پوشیدن شی یادگار را در حین رویارویی های جنسی بنماید.
معمولا شی یادگار برای برانگیختگی جنسی لازم یا به شدت مرجح است و در صورت فقدان آن احتمال دارد کژکاری نعوظی در مردان روی دهد. هنگامی که اشیاء یادگار به لباس های زنانه مورد استفاده در مبدل پوشی محدود می شوند. به گونه ای که در یادگار پرستی همراه یا مبدل پوشی جنسی دیده می شود یا هنگامی که یک شی برانگیزنده ی جنسی که به همین منظور ساخته شده است مورد استفاده قرار می گیرد این نابهنجاری جنسی تشخیص گذاشته نمی شودو معمولا این نابهنجاری در نوجوانی شروع شود اگرچه شیء یادگار ممکن است به مناسبت خاصی در اوایل کودکی اهدا شده باشد.
13910195427پ) مالش دوستی:
کانون اصلی این نابهنجاری جنسی، لمس و مالش یک شخص ناموافق به انجام این عمل است.
این رفتار معمولا در مکان های شلوغ که فرد می تواند به آسانی از دستگیری فرار کند روی می دهد مانند: پیاده روی های شلوغ یا داخل وسایل نقلیه عمومی، فرد مبتلا به این نابهنجاری جنسی اندام های تناسلی خود را به ران ها و باسن قربانی می مالد یا آلت تناسلی یا پستان ها او را با دستش لمس می کند.

در حین انجام این کار وی معمولا یک رابطه منحصر به فرد مشتاقانه با طرف مقابل را مجسم می کند. اما می داند که برای اجتناب از تعقیب قانونی احتمالی، باید پس از لمس قربانی اش فرار کند. معمولا این نابهنجار جنسی در نوجوانی شروع می شود. بیشتر اعمال مالش گری در سنین 15 تا 25 سالگی روی می دهد و سپس فراوانی آن رو به کاهش می گذارد.

کانون اصلی این نابهنجاری جنسی: فعالیت جنسی با کودکان زیر سن بلوغ (عموما 13 سال یا کوچکنر) است فرد مبتلا به بچه از اید 16 سال یا بیشتر داشته و حداقل 5 سال بزرگتر از قربانی خود باشد.
مبتلایان به بچه بازی عموما کشش به سوی کودکان متعلق به یک دامنه سنی خاص را گزارش می کنند. برخی افراد کودکان پسر و عده ای دختر را ترجیح می دهند. کسانی که به دختر تمایل دارند معمولا کودکان 8 تا 10 سال را ترجیح می دهند در حالی که انانی که به سوی کودکان پسر جذب می شوند معمولا کودکان تا حدی بزرگتر را ترجیح می دهند. بچه بازی مرتبط با قربانیان دختر اغلب بیشتر از بچه بازی مرتبط با قربانیان پسر گزارش می شود. برخی مبتلایان به بچه بازی فقط نسبت به کودکان تمایل جنسی نشان می دهند.

ث) آزارخواهی جنسی:
کانون اصلی نابهنجاری جنسی، عمل تحقیر شدن، کتک خوردن، به بند کشیده شدن، یا رنج بردن به گونه ای دیگر است. برخی افراد از خیال پردازی های آزار خواهانه خود که ممکن است فقط در جریان آمیزش جنسی یا استمناء و نه در سایر زمینه ها به ان ها متوسل شوند در رنجند. اعمال مازوخیستی بین مردن شایع تر است . حدود 30 درصد مازوخیست ها خیالات سادستی هم دارند و سادومازوخیست شناخته می شوند.

ج) آزار گری جنسی:
کانون اصل این نابهنجاری جنسی، اعمالی است که شخص با انجام آن ها از رنج روانی یا جسمی قربانی خود، برانگیختگی جنسی به دست می آورد. شروع ان معمولا قبل از 18 سالگی است و اکثر مبتلایان را مردها تشکیل می دهند. تجاوز ب عنف شکل افراطی سادیسم است.

برای تشخیص سادیسم جنسی باید یکی از شرایط زیر موجود باشد:
وارد آوردن درد و رنج فیزیکی و روانی به شکل تکراری و عمدی به شریک جنسی فاقد رضایت برای رسیدن به تحریک جنسی، وارد ساختن آسیب های بدنی گسترده دائمی و یا احتمالا عمیق به شریک جنسی موافق و راضی خویش به منظور رسیدن به اوج تهییج و هیجان جنسی.

چ) یادگار پرستی همراه با مبدل پوشی جنسی:
کانون اصلی نابهنجاری جنسی یادگار پرستی همراه با مبدل پوشی جنسی، پوشیدن لباس های جنس مخالف است. معمولا یک فرد مبتلا به یادگار پرستی همراه با مبدل پوشی جنسی، مجموعه ای از لباس های زنانه تهیه می کند که به طور متناوب آن ها را برای مبدل پوشی مورد استفاده قرار می دهد. در حین مبدل پوشی، فرد معمولا استمناء می کند و خود را هم به عنوان مذکر و هم مفعول مونث خیال پردازی جنسی اش مجسم می کند این اختلال تنها در مردان دگرجنس خواه گزارش شده است. مبتلایان به یادگار پرستی همراه با مبدل پوشی جنسی اغلب زمانی در پس درمان می آیند که ملال جنسی ظاهر می شود.

ح) تماشاگری جنسی:
کانون اصلی نابهنجار جنسی عمل مشاهده کردن افراد بی خبر و معمولا غربه هایی است که برهنه بوده در حال برهنه شدن و یا انجام فعالیت جنسی هستند. عمل تماشاکردن به منظور کسب برانگیختگی جنسی است و به طور کلی پرداختن به عمل جنسی با شخص مورد مشاهده وجود ندارد. اوج لذت جنسی معمولا ممکن است در جریان عمل تماشاگری یا سپس در واکنش به خاطره آن چه که شخص شاهد بوده است از طریق اسمتناء روی دهد.
آغاز تماشاگری جنس معمولا پیش از سن 15 سالگی است و سیر آن گرایش به مزمن شدن دارد. نابهنجاری های جنسی که به گونه ای دیگر مشخص نشده است:
تعدادی از این نابهنجاری ها عبارتند از: هرزه گوی تلفنی _ مرده دستی _ اندام گرایی_ حیوان خواهی_ مدفوع خواهی_ تنقیه خواهی_ و ادرار خواهی .

خ) ازدواج به وصال نرسیده:
زوج درگیر ازدواج به وصال نرسیده یا بدون رابطه جنسی، هرگز قادر به مقاربت نبوده و معمولا در مورد تمایلات جنسی کم اطلاع و مهار شده است. احساس گناه، شرم یا بی کفایتی ان ها تحت تاثیر مشکلاتشان افزایش می یابد و احتیاج به جستن کمک و در عین حال نیاز به پنهان نگاه داشتن موضوع آن ها را در موقعیت ناراحت کننده ای قرار می دهد.

علل این وضعیت: فقدان اطلاعات جنسی، مهاری جنسی که به وسیله والدین و اجتماع تحمیل می شود، تعارض های نوروتیک با ماهیت ادیپال، وابستگی شدید به خانواده اولیه، تعصب مذهبی است.
برای درمان در این گونه اختلال به کار گیری روش های رفتار درمانی_ مشاوره خانوادگی_ روان درمانی و مشاوره با پزشک خانواده، متخصص زنان و متخصص مجاری ادراری و تناسلی نیز کمک کننده هستند.
743167_199
د) استمناء:
استمناء یک پیشرو معمول رفتار جنسی مربوط به شی ء است. به قول ویربورن هیچ نوع فعالیت جنسی دیگربیش از استمناء مورد بحث قرار نگرفته، صریح تر و آشکارتر محکوم نشده و جهانگیرتر از آن صورت نگرفته است. پژوهش آلفرد کینسی در مورد شیوع استمناع در آمریکا حاکی است که تقریبا تمام مردها و سه چهارم زن ها در عمر خود استمناء نموده اند.
شخصی که خود ارضایی می کند همیشه خود را گناهکار تلقی کرده و پیوسته خویش را مورد سرزنش و نکوهش قرار می دهد. با وجود این عمل فرد در برقراری یک رابطه طبیعی، زوجین باید عادت های شکل یافته گذشته را فراموش کنند و بنای زندگی را بر اساس ارتباط سالم بگذراند. اگر همکاری زوجین وجود داشته باشد جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و آن ها می توانند به راحتی عادت های بد فوق را از بین ببرند. زنانی که پیش از س بلوغ به استمناء گرایش دارند نسبت به مردان کمی زودتر شروع می کنند. از نطر روان شناسی ارگاسم ناشی از استمناء با ارگاسم مقاربت تفاوت دارد. هیچ نوع فعالیت جنسی دیگر به اندازه عمل اسمتناء مورد بحث قار نگرفته است وجود خیال پردازی جنسی همراه با استمناء است.

 موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

 نویسنده : آرزو رضوانی

 تاریخ انتشار :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثابت کنید ربات نیستید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.
مطلب پیشنهادی

بیماری های جنسی

بیماری های جنسی 1_ هموسکسوالیته که در نتیجه پیشرفت بیماری، سرد مزاجی یا Impotence نسبت …