غریزه جنسی چیست؟

غریزه جنسی چیست؟

غریزه جنسی چیست؟

 کلیه هیجاناتی را که هدف طبیعی آن ها تولید نسل است غریزه جنسی می نامیم. مثلا هیجانی که سبب تظاهر خودنمائی آدمی می شود برای تولید مثل نیست ولی چون نتیجتا به تحریک غریزه جنسی و تولید مثل منتهی می شود باید جنسی نامید و به همین طریق  بوسیدن و تحریک کردن اعضای تناسلی از این دسته غرائز هستند.
تحریفات مختلف مثل لواط یا بخود ور رفتن و جزئی از خود و اگزیبیستون هیچ کدام به تولید مثل منتهی نمی شود در حالی که بی دلیل آن ها را تمایلات غریزه جنسی نام نهاده اند. دلیل نامگذاری چیست؟
دلیل این نامگذاری این است که هیجاناتشان از راه تحریک دستگاه تناسلی و خودنمائی و سایر حالات آن به تولید نسل می شود.
نام تحریک فقط به این دلیل به ان ها داده اند که آن ها از هدف خود دور شده و به اشیاء غیرعادی دلبستگی افته اند و در حقیقت ان ها تحریفات جنسی نیز نامیده اند.


غریزه جنسی ممکن است از نقطه نظر ارتباط  با منظورهای خاص خود و یا به صورت یک هیجان نگریسته شود. به تدریج که رو به رشد می رود از مراحل مختلف می گذرد و در دوران های مختلف زندگی به مقاصد مختلف بستگی پیدا می کند.
در دوران کودکی عشق فقط متوجه وجود خود آدمی مثل کامجوئی از خود است و گاهی نیز مدت ها بدان صورت باقی می ماند. عادت به جلق و سایر طرق کامجوئی از وجود خود که آن را می توان مقاربت با خود نیز نامید در حقیقت اینست که آدمی با خودش عشق می ورزد و بدین دلیل است که از نظر روانی و اخلاقی زیان آور است.

کامجوئی از همجنسان خود به حال طبیعی، یعنی عشق اختصاصی جوشش با همسنان خود به خصوص دوران 13-14 سالگی است و عادی شمرده می شود به شرطی که تنها منحصر به شخص و یا دسته مخصوصی نباشد و کامجوئی از جنس مخالف و یا عشق ورزیدن با او مخصوص دوران بعدی یعنی دوران بلوغ کامل است و تک همسری مخصوص زندگی بزرگسالان است. هریک از دوران های اولیه ممکن است مدت ها بجا بماند و مداومت داشته باشد تا ان جا که غریزه جنسی معمولی زندگی را حذف کند و آن را به سوی تحریف بکشاند.

برای تصعید غریزه جنسی لازمست تمام دوران های مختلف رشد آن را در نظر گرفت. مثلا کامجوئی از خود امکان دارد از دوران کودکی به صورت میل عادی و سالمی دوام یابد و کودک بخواهد خود را دوست داشتنی و مورد توجه سایرین نشان دهد، کامجوئی از نوع مخصوص دوران اول بلوغ است و امکان دارد به طریق عادی تصعید شود و به همکاری صادقانه با هم جنسان خود منتهی گردد. تمایل به کامجوئی های گوناگون در دوران بلوغ کامل، امکان دارد به جوانمردی نسبت به جنس مخالف منتهی شود، تمایل به تک همسری ممکن است به صداقت کامل و عشق حقیقی برای یک هدف عالی منجر شود.

روی هم رفته اگر غریزه جنسی را نه تنها از نظر منظور اصلی بلکه از نظر هیجاناتش بنگریم خواهیم دید که عده زیادی از هیجانات بدان منتهی می شود.
مثلا خودنمائی و اشتیاق شدید جلب توجه دیگران، خودخواهی که مخصوص مردان ریاست طلب است، عشوه گری و حس اطاعت که تقریبا مخصوص زنان است، هیجانات اولیه که برای داشتن فرزند به وجود می آید و به غرائز تناسلی بستگی دارد، غریزه مادری که برای مراقبت و پرورش نوزاد ایجاد می شود همیشه با غریزه جنسی ارتباط دارند.

تصعید غریزه جنسی: عبارت از هدایت هریک از این هیجانات به سوی هدف بالاتر است.
ولی از آن جا رشد این هیجانات در افراد مختلف است باید دقت کرد و تصعید متناسب و مکفی را در نظر گرفت. یعنی تجسم کرد در هر فرد کدام یک از این هیجانات قوی تر است، آن را به سوی هدف مخصوص طوری تصعید کرد که بتواند رشد کامل بیابد. در یک عشق به تحسین و تمجید قویتر است ! باید آن را به سوی میل کامل برای انجام کارهای نیک تصعید کرد. در دیگری که هیجان خلاقه موجود است باید آن را به سوی کارهای اختراعی و اکتشافی تصعید کرد.

 موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

 نویسنده : آرزو رضوانی

 تاریخ انتشار :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثابت کنید ربات نیستید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.
مطلب پیشنهادی

بلوغ زودرس جنسی در دختران

بلوغ زودرس جنسی در دختران در اکثر اوقات بلوغ زودرس جنسی یک خصیصه فامیل است …