خانه / مشاوره ازدواج / تمرین گذشت و بخشش

تمرین گذشت و بخشش

نیروی گذشت 

به منظور گشودن درهای دلمان بر روی یکدیگر و لذت بردن از زندگی سرشار از عشق و علاقه، مهمترین مهارت، بخشش و گذشت است. اگر از اشتباهات همسرتان درگذرید نه تنها خودتان را برای عشق ورزیدن اماده می کنید بلکه این گذشت ما را قادر می سازد تا خود را هم به خاطر بی عیب و نقص نبودن ببخشید.

اگر در یک مورد یا مسائل زندگیمان گذشت نکنیم، در تمام مراحل زندگی به درجات مختلفی عشق خود را دریغ کرده ایم. باز هم می توانیم دیگران را دوست بداریم اما نه به اندازه ان موقع وقتی قلبمان را بر روی نارضایتی از زندگی مسدود کنیم، تپش آن ضعیف تر و کم تر می شود.
اگر شخصی که برای شما خیلی اهمیت دارد، اشتباه بزرگ مرتکب شود شما از او می رنجید و احساستان جریحه دار می شود باور می کنید که هر کاری که انجام می داده اشتباه بوده است و نمی توانید او را ببخشید این تصمیم توانایی شما را در عشق ورزیدن مسدود می کند. حتی ممکن است سعی کنید او را فراموش کنید اما تا وقتی که او را نبخشیده اید به احساستان اجازه دهید تا شما را آزرده خاطر سازند. بخشش و گذشت به معنی پاک کردن کینه ها از دل است. گذشت به ما اجازه می دهد تا دوباره عشق بورزیم وبه ما کمک می کند تا برای عشق ورزیدن و دریافت عشق دیگران، درهای قلبمان را بگشاییم.

گذشت نداشتن درداور است
هرچه کسی را بیشتر دوست داشته باشید هنگامی که او را نمی بخشید بیشتر رنجیده خاطر می شوید. اکثر مردم وقتی نمی توانند همسر خود را به خاطر درد عذاب دهنده ای که از طرف و متحمل شده اند ببخشند دست به خودکشی می زنند، یعنی او را برای همیشه فراموش می کنند. بزرگترین دردی که تا ابد حس می کنیم این است که دیگر نمی توانیم به کسی که عاشق او بودیم، عشق بورزیم.
این رنجش روحی انسان را تا سرحد دیوانگی پیش می برد و منجر به بروز خشونت و جنون در دنیای اطرفمان یا در روابطمان می شود. اگر عشق ورزیدن و عاشق شدن در انسان سرکوب شود، به رفتارهای عادتی، استعمال دخانیات و مواد مخدر و جنایت های غیرعمدی روی می آورد. ما با خیره سری تمام به انزجار خود ادامه می دهیم . به این علت نیست که نم توانیم عشق بورزیم بلکه بدین علت است که نمی توانیم چگونه دیگران را ببخشیم.
L-F

یاد بگیریم که چگونه گذشت داشته باشیم
اگر در دوران کودکی، هنگامی که والدین ما مرتکب اشتباهی می شدند از ما طلب بخشش می کردند ما هم یاد می گرفتیم چگونه دیگران را ببخشیم. اگر می دیدیم که ان ها را به راحتی از سر تقصیرات یکدیگر می گذرند ماهم بهتر می دانستیم گذشت داشته باشیم. اگر بخشیده شدن قصورات خود را بارها مشاهده می کردیم نه تنها یاد می گرفتیم چگونه گذشت داشته باشیم بلکه می اموختیم چگونه قدرت گذشت را به دیگران منتقل کنیم. از انجایی که والدین ما نمی دانستند چگونه گذشت داشته باشند اما معنای واقعی ان را غلط تعبیر می کنیم. ما از نظر احساسی هنگامی دیگران را می بخشیم که می فهمیم خیلی هم کار اشتباهی انجام نداده اند.
به عنوان مثال: در نظر بگیرید من دیر به خانه امده باشم و شما از دست من ناراحت شوید. اگر دلیل قانع کننده ای برایتان بیاورم، شما تمایل پیدا می کنید مرا ببخشید. مثلا به شما می گویم، ماشینم در راه پنچر شد و این دلیل دیر آمدن من است. شما هم مرا می بخشید و این که می گویم لاستیک ماشین جلویی ترکید و من ایستادم تا جان بچه ای را از مرگ نجات دهم. با اوردن چنین دلایل خوبی برای دیرامدن فورا بخشیده خواهد شد. اما گذشت واقعی زمانی لازم است که واقعا اتفاق خیلی ازاردهنده ای روی نداده باشد و هیچ دلیل قانع کننده ای برای ان وجود نداشته باشد.

 :: گذشت واقعی زمان باید صورت پذیرد: که اشتباه بزرگی رخ داده باشد و شخصی که ان را مرتکب شده لایق دوست داشتن باشد این بدان معنا نیست که از رفتار او چشم پوش شده و با ان موافقت شده است.

:: اگر گذشت لازم باشد معنی ان این است که شما به اشتباهی که رخ داده اعتراف کنید: یعنی باید ان را اصلاح کنید و یا حداقل دیگر تکرار نکنید. گذشت پیام تمامی شانزده جمله زیر را در بر می گیرد. پیش از ان که این فهرست را بخوانید چند لحظه موقعیتی را در نظر بگیرید که احساس می کنید تقریبا گذشت و بخشش در این مورد امری غرممکن است.

هنگام که این عبارات را برای خود می خوانید شخصی که شما را ازرده خاطر ساخته و مقابلتان ایستاده است را مجسم کنید:

1_ هرکاری که کردی تقصیر خودت بوده است نه من.
2_ من مسئول کارهایی که تو کرده ای نستم.

3_ کاری که کردی اشتباه بود، من مستحق چنین برخوردی نبودم.
4_ برای کار که انجام داده ای، این دلیل قانع کننده ای نیست.

5_هیچ عذر و بهانه ای وجود ندارد و دلم نمی خواهد دیگر مرا با این رفتار محکوم کنی.
6_ درست نبود این طور با من رفتار کنی.

7_ خیلی دردناک و عذاب دهنده بود.
8_ دیگر نمی خواهم تو را به خاطر این کار تا اخر عمر سرزنش کنم.

9_ من به قلبم رجوع می کنم و می بینم با این کاری که کرده ای اشتباه بوده است اما هنوز دلت پاک است و با تمام وجود تورا دوست دارم.
10_ دلم می خواهد تو را بی گناه تصور کنم ، زیرا گل بی عیب خداست.

11_ نمی خواهم عشق را از تو دریغ کنم.
12_ به راحتی عشقم را نثارت می کنم اما از خودم هم در برابر تکرار چنین اتفاقاتی محافظت می نمایم.

13_ برای این که دوباره اعتماد من به تو جلب شود کمی طول می کشد اما می خواهم فرصت دیگری به تو بدهم.
14_ ممکن است به تو فرصت دیگری ندهم اما دلم می خواهد ” با ما به از این باشی که با دگران هستی”

15_ رنجش خاطرم را از یاد برده ام. تو مسئول احساست من نیستی. تو را می بخشم و ارزو می کنم بهتر از این باشی.
16_ من خودم مسئول احساساتم هستم. من ادم خوبی هستم و می توانی همانطور که هستم دوستم داشته باشی.

 وقتی گذشت و بخشش را یاد بگیریم و به کار ببریم، حرکت بزرگی انجام داده ایم. با گفتن این چهار کلمه ساده ” من تو را می بخشم” می توان زندگی و روابط زناشویی را به طور حیرت انگیزی نجات داد.

toptoop.irچند متن زیبا درباره بخشش و با موضوع بخشیدنتمرین گذشت و بخشش
نیروی گذشت در همه ما وجود دارد اما مانند دیگر مهارت ها، این نعمت الهی را نیز باید تمرین کرد. اوایل به زمان نیاز دارد. بر روی بخشیدن همسرمان کار می کنیم و بعد فردای آن روز دوباره او را مقصر می دانیم. در چنین لحظاتی بخشیدن و سرزنش کردن به یک نسبت است. مهارت یافتن در روابط پیشرفته زناشویی یعنی گذشت، متضمن صرف وقت است. اما با تمرین و ممارست واکنش طبیعی و عادی می شود.

در اوایل سودمندترین عباراتی که می توانید ان را بنویسید یا به ان فکر کنید این است که ” گل بی عیب خداست ، من از تقصیرات تو در می گذرم”
کاری که کردی اشتباه بود هیچ کس مستحق رفتاری که تو با من کردی نیست، کار تو اشتباه بود ولی من تو را می بخشم. چون هیچ گلی بی خار نمی شود تو را می بخشم. با این که عشق و احترام شایسته مرا از من دریغ کردی اما می بخشمت. امیدوارم احترام و لیاقت هرکسی را نگهداری. به خاطر اشتباهی که مرتکب شدی تو را می بخشم.

چرا انسان ها یکدیگر را نمی بخشند؟
وقتی مردم نمی دانند چه کار کنند، واکنش ناپسند از ان ها سر می زند. مردم از روی جهالت و معصومیت ، تنفر و انزجار را تحمل می کنند. وقتی بتوانند راه و روش بهتری را امتحان کنند به سوی ان کشیده می شوند. هیچ کس واقعا نمی خواهد عشقش را از دیگران دریغ کند و ان را سرزنش کند اما این تنها واکنشی است که زن و مرد وقتی می بینند شخص دیگری به ان ها احترام نمی گذارد از خود نشان می دهند.
هیچ کس مقصر نیست. پدر و مادر مقصر نیستند زیرا نیازهای شما را برای بهبود زندگی مشترکتان پیش بینی نکرده بودند. هنگامی که این حقیقت را با جان و دل درک کنیم، اشتباهات ما و اشتباهات همسرانمان بخشودنی می شوند.

 موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

 نویسنده : آرزو رضوانی

 تاریخ انتشار :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثابت کنید ربات نیستید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.
مطلب پیشنهادی

اندیشه های مهم بلوغ

اندیشه های مهم بلوغ لذت روح و جسم میل جنسی و جاذبه عشق، هر دو …