جنسیت و تغییر آن

رژیم غذایی و مکمل های بارداری

رژیم غذایی و مکمل ها با این که داشتن اطلاعات رژیمی و سالم مرتبط با تغذیه برای باردار شدن مفید می باشد هرگز ثابت نشده است که تغذیه بتواند روی جنسیت فرزند تاثیر بگذارد. با این حال هنوز هم بسیاری از مردم سعی دارند به شما بگویند که می تواند …

توضیحات بیشتر »