فیزیولوژی زن

رحم چه عضوی است و در کجا قرار دارد؟

رحم عضوی است که در داخل لگن کوچک بین مثانه و رکتوم قرار گرفته است. در قسمت فوقانی طرفی آن لوله های رحمی متصل می شوند و در قسمت پایین با مهبل مرتبط است. این عضو گلابی شکل دارای طول 5/7 سانتی متر و عرض 5 سانتیمتر و ضخامت 5/2 …

توضیحات بیشتر »

واژن Vagina از نظر فیزوژیکی

از نظر فیزوژیکی، واژن Vagina دو نقش اصلی را عهده دار است : 1- انجام عمل مقاربت. 2- قسمتی از دستگاه تناسلی و زاد ولد زن می باشد. در مرحله هیجان جنسی واژن شروع به ترشحاتی می کند، که در ظرف 10 تا 30 ثانیه جداره واژن کاملا نرم و …

توضیحات بیشتر »

مراحل مختلف تحریک جنسی و اثرات آن در کلیتوریس

دستگاه تناسلی خارجی زن (Famel External Genital) شامل قسمت های ذیل می باشد: 1- لب های بزرگ (Labia Majora) 2- لب های کوچک (Labia Minora) 3- کلیتوریس (Clitoris) از نظر فیزیولوژی اعمال جنسی لب های بزرگ در مرحله ثبوت و مرحله اورگاسم هیچ نوع تغییری نمی کنند. در مرحله هیجان …

توضیحات بیشتر »

واکنش زن نسبت به تحریکات خارج از دستگاه تناسلی

واکنش جنسی زن تنها محدود به تحریک دستگاه تناسلی او نیست. کششهای جنسی در سایر نواحی بدن غیر از آلت تناسلی نیز پدید می آید. واکنش جنسی همیشه با یک حالت احتقان عروقی (Vasocongestion) و انقباض عضلانی (Myotonia) همراه است. احتقان عروقی ممکن است در هر یک از چهار مرحله …

توضیحات بیشتر »