ناتوانی جنسی

ناتوانی جنسی به معنای عام چیست

ایمپوتنس یا ناتوانی جنسی به معنی ناتوانی در انجام یا نگه داری ارکسیون یا نعوظ می باشد. ناتوانی جنس به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می شود. ناتوانی جنسی اولیه:  ناتوانی است که به علل فیزیکی و بعضی اشکال ناهنجاری های دو جنسی که بی نهایت نادرند به وجود …

توضیحات بیشتر »