روش های طبیعی

در روش پیشگیری از بارداری طبیعی، زوجین بدون استفاده از روش های مصنوعی (خوراکی، تزریقی، جراحی)، از بارداری پیشگیری می نمایند.

روش های مشخص کردن زمان تقریبی تخمک گذاری

در زیر 5 روشی را که به وسیله آن ها می توان زمان تقریبی تخمک گذاری را مشخص کرد، آوارده شده است: تشخیص زمان تقریبی تخمک گذاری به روش تقویمی در این روش خانم باید طول دوره های عادت ماهیانه اش را در یک سال یادداشت کند. (طول دوره عادت …

توضیحات بیشتر »

انواع روش های طبیعی پیشگیری از بارداری

در روش پیشگیری از بارداری طبیعی، زوجین بدون استفاده از روش های مصنوعی (خوراکی، تزریق، جراحی)، از بارداری پیشگیری می نمایند. روش های طبیعی پیشگیری از بارداری شامل سه روش است: پرهیز دوره ای از نزدیکی در زمان تخمک گذاری نزدیکی منقطع شیردهی مزایای روش طبیعی جلوگیری از بارداری: 1- …

توضیحات بیشتر »