خانه / مشاوره ازدواج (صفحه 8)

مشاوره ازدواج

مشاور ازدواج

با توجه به اینکه زن و مرد قبل ازدواج به صورت منفرد زندگی کرده، درگیر مسایل و ارتباطات دو نفره نیستند، ادراک ضعیفی از فرآیندهای بعدی که برای افراد یا زوجین ایجاد می شود، دارند. وقتی دختر و پسری تصمیم به ازدواج می گیرنددر حقیقت خود را گرفتار ارتباطات تنگاتنگ …

توضیحات بیشتر »